Seneste nyt

FEMINA KVINDELØB i Viborg 20. maj

11.04.2019


Velkommen til 20 års jubilæum for FEMINA KVINDELØB i Viborg mandag den 20. maj

– det bliver et brag af en løbefest

Læs mere …
 

Sommerfest i Viborg AM

18.03.2019

Sommerfest i Viborg AM 

For alle klubbens medlemmer, fredag.14. juni kl 18.30 i klubhuset - udendørs

Læs mere …
 
Nanna får den store kammeratskabspokal

Ungdomspokaler fik nye ejere

04.03.2019

I forbindelse med klubbens generalforsamling den 25.2.2019 blev klubbens vandrepokaler overrakt til nye atleter, som i løbet af 2018 har gjort sig fortjent til at blive hyldet.

Læs mere …

Vores afdelinger

Atletikudvalgsmøde torsdag den 18.06.2009 kl. 18.00 på Viborg Atletikstadion

Dagsorden

 1. Godkendelse af referat fra 16.4.2009
 2. Godkendelse af dagsorden - flere punkter til dagsorden?
 3. Trænersituationen, hvad gør vi efter ferien?
 4. Elitepolitik, hvor langt er I? Evt. udsættes punktet til næste møde.
 5. Evaluering af:
  Nålestævne den 14. maj
  Forældreaften den 30. april
  Fortræning til Minimaraton/Minimaraton den 14. juni
 6. Medlemmer, medlemslister fra kassereren medsendes – er det de børn vi har?
 7. Redskaber: Oprydning/systematik, hvad gør vi?
 8. Udsatte arrangementer:
  Hyttetur
  Trænerkursus
  Stævnemedhjælperkursus
  Hvad gør vi, hvornår?
 9. Næste møde.
 10. Eventuelt.

Referat

Deltagere: Tom Pedersen, Michael Elkjær, Sonja Stigsen

Afbud:Brian  Brøgger, Iben Lynggaard

 

Ad. 1:

Godkendt

Ad 2:

Godkendt

Ad 3:

Trænersituation er problematisk, mulige omrokeringer drøftet. Træneremner spørges igen og der sættes en annonce i dagspressen lige før starten af efterårssæsonen.

Ad 4:

Elitepolitikken er godt på vej, tages op igen på næste møde, hvorefter det skal i bestyrelsen. Mulig tovholder/træner for løbeeliten er fundet.

Ad. 5:

Nålestævnet gik godt, 110 børn deltog, tidsskemaet holdt næsten og det nye mangekampprogram virkede godt.

Forældre-fyraftensmødet forløb efter planen, der var flest deltagere fra mellemgruppen. Op til næste forårssæson gentages et lignende møde, da der er stadig kommer nye forældre til.

Fortræning til minimaraton: Det har været svært at skaffe trænere og der har kun været fra 6 til 28 børn - det er for lidt at ulejlige 6-8 trænere med. Det har ikke været indsatsen værd fra vores side.

Ad. 6.

Medlemslisterne gennemgået. Ikke alle grupper var repræsenteret ved mødet, der følges op på, om alle vore atleter er medlemmer.

Ad. 7:

Redskaber: ”Rodet” på vores hylde sættes i system – kasser med indholdsfortegnelse – så det bliver lettere at holde styr på redskaberne.

Ad 8:

Hytteturen søges gennemført sidst på udesæsonen.

Internt trænerkursus tilbydes til foråret.

Stævnemedhjælperkursus tilbydes også til foråret.

Ad. 9:

Næste møde forsøges afholdt torsdag den 13. august kl. 18 på atletikstadion.

Ad 10:

Eventuelt: Intet.

 

Ref. SS

 

Mød Viborg AM på Facebook

Vi bruger cookies, så du får en bedre brugeroplevelse. Ved at klikke dig videre på siden accepterer du, at vi bruger cookies.
OK, luk boks Cookie politik