Viborg AM

En klub i stadig udvilkling

Ordinær generalforsamling mandag den 22. februar 2010 kl. 19.00 Stationen, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, Viborg

 

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Formandens beretning.

 3. Eventuelle udvalgsberetninger.

 4. Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse.

 5. Behandling af indkomne forslag.

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

Erland Erlandsen

Jørgen Skjærbæk

 

Valg af suppleanter: På valg er:

Tom Pedersen

7. Valg af revisor og suppleant.

Valg af revisor: På valg er:

Erik Braüner

Valg af suppleant: På valg er:

Søren Rasmussen

 1. Eventuelt

 

Referat

 

45 stemmeberettigede medlemmer

Velkomst ved formand Erland Erlandsen

 

 1. Camilla Nowak blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt varslet.
  Sonja Stigsen blev valgt til protokolfører.

 2. Formandsberetning ved Erland Erlandsen: Viborg AM er af Dansk Atletikforbund valgt som året atletikforening. I 2009 fik vi gennemført det nye logo, fik startet på opbygning af ny hjemmeside og fik det fulde ansvar for Avis-maraton. EE gennemgik klubbens opbygning og arrangementer i detaljer og så frem mod året 2010, der er jubilæumsår: Søndersøløb 100 år, Viborg AM 70 år og Avis-maraton 10 år. Indsatsområder for 2010: Klubhus, hjemmeside, atletikafdelingen og at ”få samlet klubben.” EE takkede til slut klubbens mange samarbejdspartnere.
  Beretningen godkendt af forsamlingen.

 3. Udvalgsberetning: Atletikudvalg ved Sonja Stigsen

 4. Hanne Johansen fremlagde regnskabet: Overskud 2009: 287.598 Egenkapital pr. 31.12.2009: 1.263.963
  Regnskabet er revideret uden bemærkninger.
  Poul
  Jensen fra triatlon, vil gerne høre, hvad de får for deres høje kontingent. Kontingent fastsættes af bestyrelsen, tages op der.
  Stig
  Nielsen: Hvad dækker personaleudgifter over: Svar: Forplejning ved stævner, trænerveste og julegave til de mange frivillige trænere.
  Hanne Gladney: Er der ikke tre klubber, der skal dele udgiften til livreddere? Svar: Der er to, der skiftes til at betale det fulde beløb.
  Dirigenten gjorde opmærksom på en fejl fra bestyrelsens side: Der står i vedtægterne, at regnskabet skal offentliggøres 8 dage før generalforsamlingen, dette er glemt, nogen indsigelser?
  John Halse Petersen: Alle skal kunne se regnskabet før generalforsamlingen, dog ikke ønske om ekstraordinær generalforsamling af den grund.
  Bestyrelsen erkender fejlen, og lover, at det ikke sker igen.
  Regnskabet godkendt.

Hanne Johansen oplæste Jubilæumsfondens regnskab, fonden har i 2009 støttet klubben med 5.550 kr. til træningslejr for ungdommen.

 1. Ingen indkomne forslag.

 2. Bestyrelsesmedlemmer: Valgt Erland Erlandsen og Jan Poulsen.
  Suppleanter: Valgt for 2 år Tom Pedersen og for 1 år Bjarne S. Rasmussen.

 3. Revisor: Valgt Erik Braüner
  Revisorsuppleant: Valgt Søren Rasmussen

 4. Holstebropokalen blev givet til Jørgen Skjærbæk for den store indsats for klubben gennem mange år.

Generalforsamlingen sluttede 21.10, hvorefter klubben var vært for smørrebrød og hyggeligt samvær.Vi bruger cookies, så du får en bedre brugeroplevelse. Ved at klikke dig videre på siden accepterer du, at vi bruger cookies.
OK, luk boks Cookie politik