Viborg AM

En klub i stadig udvilkling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19.00 

i klubhuset på Atletikstadion, Vinkelvej 32

Der er opstillet følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og protokolfører.
 2. Formandens beretning.
 3. Eventuelle udvalgsberetninger.
 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
  På valg er: Michael Elkjær og Sonja Stigsen
  Ulla B. Jacobsen (ønsker ikke genvalg)
  Valg af suppleanter:
  På valg er: Jannik V. Henriksen

 7. Valg af revisor og suppleant
  Valg af revisor:
  På valg er: Morten Jønler
  Valg af suppleant:
  På valg er: Henning Sørensen

  8. Eventuelt

  Ad pkt. 5:
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden eller
  kassereren i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

  Tilmelding til generalforsamlingen senest den 23. februar 2020 på nedenstående link
  af hensyn til traktement i forbindelse med generalforsamlingen..


TILMELDING TIL GENERALFORSAMLING

Med venlig hilsen
Viborg Atletik & Motion
BrIan Andersen, Formand

Vi bruger cookies, så du får en bedre brugeroplevelse. Ved at klikke dig videre på siden accepterer du, at vi bruger cookies.
OK, luk boks Cookie politik